RSS
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
SBE Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

Turizm sektörü geçmişten günümüze hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler tarafından yoğun şekilde ilgi gösterilen bir sektör olma özelliğini hala korumaktadır. Turizm sektörünün yapısal özellikleri, istihdam yaratma potansiyeli açısından onu diğer sektörlerden farklılaştırmaktadır. Artan rekabet ve gelişen teknoloji karşısında turizm endüstrisinde istihdam edilecek personelin niteliği; hizmetin kalitesini ve devamlılığını sağladığından, turizm işletmelerinde istihdam edilecek iş görenlerin nitelikleri ve gelecek beklentileri de gittikçe önem kazanmaktadır. Burada önemli olan Mesleki turizm eğitimidir. Bilinmektedir ki; sektörün, eğitimci ve üst düzey yönetici ihtiyacı lisans düzeyinde eğitim veren turizmle ilgili farklı isimlerdeki yüksekokullar ve fakülteler tarafından karşılanmaktadır. Yüksek lisans ise 4 yıllık lisans öğretimine dayalı, eğitim – öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan yükseköğretim kurumları tarafından yürütülen bir yükseköğretim programıdır. Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalımız, Bilimsel Hazırlık ve Tezli Yüksek Lisans Programı ile 2014-2015 akademik döneminde faaliyetine başlamıştır. Nitelikli akademik kadrosu ile geleceğin bilim ve eğitim kadrosunu oluşturmanın yanı sıra, turizm alanında planlama ve yürütme konularında karar verici ve sektöre üst düzey profesyoneller yetiştiren bir program olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Nilüfer VATANSEVER TOYLAN

Program mezunları, yüksek öğretim kurumlarında akademisyenlik, turizm işletmelerinde müdür, pazarlama sorumlusu, müşteri ilişkileri departmanı sorumlusu, satış temsilcisi, üretim planlamacısı, insan kaynakları uzmanlığı, yöneticilik, yönetim danışmanlığı vb. görevlerde çalışabilme imkanına sahiptirler.

Sitemiz yayına hazırlık aşamasındadır
19/02/2015     607 Takip
Bilgilerinize sunulur

Misyon
Bağımsız ve objektif düşünüp çalışabilen, iletişim becerileri yüksek, ekip çalışmasına yatkın kendini sürekli geliştiren, yaratıcı, yenilikçi disiplinler arası bir turizm yaklaşımı ile bilgi ve birikimlerini bölgeye, ülkeye ve insanlığa hizmet yönünde kullanan bireyler yetiştirmek

 

Vizyon
Uluslararası düzeyde bilgi birikimine sahip, nitelikli bilimsel araştırmalar ile bilgi üretimine katkıda bulunan, yeni kavram ve fikirlere, bilim ve teknolojide yaşanan değişim ve gelişmelere duyarlı, yaratıcı, yenilikçi özelliklere sahip, turizm bilinci ile hareket eden her zaman daha iyiye ulaşmayı hedefleyen, bilim uzmanı, araştırmacı, turizm alanında planlama ve yürütme konularında karar verici ve sektöre üst düzey profesyoneller yetiştiren saygın ve evrensel bir anabilim dalı olmak.

Nilüfer VATANSEVER TOYLAN

Yrd.Doç.Dr. Nilüfer VATANSEVER TOYLAN

SBE Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı

http://personel.klu.edu.tr/nilufer.vatansever

nilufer.vatansever@klu.edu.tr

0288 246 15 32

İlke BAŞARANGİL

Yrd.Doç.Dr. İlke BAŞARANGİL

SBE Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

http://personel.klu.edu.tr/ilkekaya

ilkebasarangil@klu.edu.tr

0288 246 15 32

Sibel SÜ ERÖZ

Yrd.Doç.Dr. Sibel SÜ ERÖZ

SBE Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

sibel.su@klu.edu.tr

0288 246 15 32

Mehmet Han ERGÜVEN

Yrd.Doç.Dr. Mehmet Han ERGÜVEN

SBE Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

http://personel.klu.edu.tr/erguven

erguven@klu.edu.tr

0288 246 15 32

Kaplan UĞURLU

Yrd.Doç.Dr. Kaplan UĞURLU

SBE Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

kugurlu@klu.edu.tr

0288 246 15 32

Bayram AKAY

Yrd.Doç.Dr. Bayram AKAY

SBE Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

http://personel.klu.edu.tr/bayramakay

bayramakay@klu.edu.tr

0288 246 15 32

Mustafa Cevdet ALTUNEL

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Cevdet ALTUNEL

SBE Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

m.altunel@klu.edu.tr

0288 246 15 32

Onur ÇAKIR

Yrd.Doç.Dr. Onur ÇAKIR

SBE Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

ocakir@klu.edu.tr

0288 246 15 32

GÜNCELLENECEKTİR

GÜNCELLENECEKTİR

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.